Portfolio > 2014

Luscious Tingles
Mixed media on canvas
18" x 24"
2014
Silent Formations
Mixed media on canvas
4" x 4"
2015
Two Lovers
Mixed media on canvas
8" x 10"
2014
Two Lovers (2)
Mixed media on canvas
8" x 10"
2014
Mixed Pleasures
Mixed media on canvas
24 x 32
2014
Soft Caresses
Mixed media on canvas
12" x 16"
2014
Strong Instinct
Mixed media on canvas
12" x 14"
2014
Fierce Scarlet Storm
Mixed media on canvas
9" x 10"
2015
Wildest Dreams
Mixed media on canvas
12" x 16"
2014
Deep Vivid Desires
Mixed media on canvas
4"x 4"
2014
Blue Dreams
Mixed media on canvas
4"x 4"
2014